Beton

Beton kunt u bij ons op twee manieren bestellen, naargelang de samenstelling die u zoekt of volgens verschillende specifieke eigenschappen (Benor).

Levering met de mixerwagen is steeds inbegrepen in de prijs.

Beton op samenstelling :

In dit geval moet u voornamelijk de gewenste hoeveelheid cement per m³ bepalen, evenals de maximumdiameter van de granulaten.

Het beton, geproduceerd volgens de bestelling, kan 100 tot 400 kg cement per m³ bevatten en is beschikbaar in de volgende dmax (maximumdiameter van de granulaten) :

 • 2/7
 • 7/14
 • 7/20

Het dient gemeld dat onder de 250kg/m³, het beton niet meer gepompt kan worden.

Beton met specifieke eigenschappen (Benor) :

In dit geval zal het beton voorgeschreven worden volgens normen NBN EN 206-1 :2001 en NBN B 15-001 :2004. Enkel via deze methode kan een beton voorgeschreven worden dat het BENOR-merk draagt, dat dankzij tests en controles in alle productiefases aan het beton een bijkomende kwaliteit en garantie verleent.

Maar opgelet, de duurzaamheid van het beton is eveneens sterk afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering, de verdichting en de oppervlaktebehandeling.

Om dit te bestellen, moet u dus bepalen :

A         De weerstandsklasse

B1      Het toepassingsgebied

B2      De milieuklasse

C         De consistentieklasse

D        De Dmax van de granulaten

E         De eventuele bijkomende vereisten

Zo zal men dus bijvoorbeeld een beton van het type C 25/30 EE2 S3 20 bestellen.

 Mager beton

Volgens hetzelfde principe als bij beton op samenstelling, is het mogelijk de droge betonmengeling te bestellen of rechtstreeks ter plaatse aan onze centrale af te halen.

Het is dus niet meer nodig om de verschillende bestanddelen te laten leveren of te gaan ophalen, met het risico op een onzekere dosering. De mengeling is helemaal geprepareerd, klaar om direct bevochtigd te worden in uw betonmolen.

Voor de bestelling moet u voornamelijk de gewenste hoeveelheid cement per m³ bepalen, evenals de maximumdiameter van de granulaten.

Het beton, geproduceerd volgens de bestelling, kan 100 tot 400 kg cement per m³ bevatten en is beschikbaar in de volgende dmax (maximumdiameter van de granulaten) :

 • 2/7
 • 7/14
 • 7/20

Als u wilt dat wij het beton leveren, zijn twee formules mogelijk :

 • Een transport in een laadbak (franco geleverd in oplegger 14m³ max. of vierassige vrachtwagen 8m³ max.) waarvoor een forfait zal aangerekend worden naargelang de bestemming en waarbij een lostijd van 15min is inbegrepen. Eens deze termijn is verlopen, worden de wachturen gefactureerd.
 • Een transport in een mixerwagen dat in regie zal gefactureerd worden. Uurtarief vanaf het vertrek tot aan de terugkeer aan de centrale.

 

Eventuele supplementen voor beton geleverd in een mixerwagen :

 • Voor elk type beton zal, in geval van een bestelling van minder dan 7m³, een supplement aangerekend worden per ontbrekende m³ wegens onvolledige lading.
 • De lostijd in geval van levering met mixerwagen en inbegrepen in de prijs van het beton, bedraagt 5min./m³. In geval deze lostijd wordt overschreden, zullen wachturen gefactureerd worden.
 • Het gebruik van een betonpomp om het beton naar de plaatsen te brengen die niet toegankelijk zijn voor een mixerwagen. Er zijn verschillende maten van pompen beschikbaar om te beantwoorden aan bijna alle mogelijke gevallen. (Details in de rubriek « Betonpompen »)
 • Worden eveneens als supplement gefactureerd, de eventuele toeslagstoffendie aan uw beton kunnen worden toegevoegd, naargelang de behoeften, vereisten en voorkeuren :Superweekmaker  – waterafstotend middel – verhardingsversneller – bindingsvertrager – staalvezels – synthetische vezels – kleurpigmenten – enz.Wij staan natuurlijk volledig te uwer beschikking om u meer inlichtingen te verschaffen betreffende al deze producten.

Superweekmaker  – waterafstotend middel – verhardingsversneller – bindingsvertrager – staalvezels – synthetische vezels – kleurpigmenten – enz.

Wij staan natuurlijk volledig te uwer beschikking om u meer inlichtingen te verschaffen betreffende al deze producten.

Comments are closed.