Sorteer- en breekcentrum

Sorteer- en breekcentrum :

Wij beschikken op onze site eveneens over een centrum voor het sorteren, zeven, breken en valoriseren.

 

Enkel het bouw- en sloopafval dat beschouwd wordt als inert in het besluit van de Waalse Regering van 10/07/1997, gewijzigd door het besluit van 24/01/2002, is toegelaten

Zijn dus verboden de aanvoer en de opslag van :

 • Gevaarlijk afval of afval dat door een chemische reactie, gisting of percolatie giftige of vervuilende residu’s kan voortbrengen of de uitstoot van toxische gassen in de atmosfeer kan veroorzaken.
 • Om het even welk afval dat van nature vreemd is aan de activiteiten van sorteren en breken in overeenstemming met de toegekende vergunning.
 • Afval waarvan de niet-recycleerbare en niet-valoriseerbare fractie hoger zou zijn dan 3% van het gewicht en, a fortiori, het hoofdbestanddeel zou uitmaken.
 • Evenals het lozen van vloeibaar afval, rechtstreeks of onrechtstreeks in de bodem of het grondwater, de riolering en collectoren

 

Categorieën bouwafval die aanvaard worden in ons centrum :


Niet-gewapend beton :
 • Zonder aarde, zonder toeslagstof, stukken < 80cm
 • Zonder aarde, met toeslagstof, stukken < 80cm
 • Zonder aarde, stukken > 80cm
 • met max 10% aarde
Gewapend beton :
 • zonder aarde, stukken < 80cm
 • zonder aarde, stukken < 80cm
 • met max 10% aarde
Mixte :
 • proper, zonder aarde met max. 10% toeslagstof
 • zonder aarde met  10 tot 30% toeslagstof
 • zonder aarde met  30 tot 50% toeslagstof
 • met max. 10% aarde en/of meer dan 50% toeslagstof

Openingsuren :  uitsluitend op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag van 08u00 tot 17u00.

Procedure :

De voertuigen rijden de site op, plaatsen zich op de weegbrug, en leggen de motor stil.

De chauffeur, of zijn begeleider, komt naar het kantoor om zich te identificeren en de registratieprocedure op te starten.

Na een visuele controle van de lading, zal een bon opgemaakt worden die de volgende informatie vermeldt :

 • het nummer van de bon
 • de nummerplaat van het voertuig
 • het nummer van de klant (verplicht) terugwijzend naar de volledige informatie die in ons klantenbestand zit.
 • De vervoerder, als het niet gaat om de klant zelf.
 • De oorsprong van de lading
 • De categorie van het afval dat wordt aangevoerd (zie tabel « Categorieën bouwafval die aanvaard worden in ons centrum »  hierboven.)
 • De meting van de uitgevoerde weging, de datum en het uur
 • De handtekening voor akkoord van de vervoerder en/of de klant.

Deze bon wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één wordt bezorgd aan de chauffeur bij zijn vertrek en één door ons wordt bewaard.

De chauffeur begeeft zich dan met zijn vrachtwagen/zijn aanhangwagen naar de loszone waar hij zal begeleid worden. Hij zal de precieze plek aangewezen krijgen waar hij moet lossen.

Op dat moment zal eveneens gecontroleerd worden of de aard van de lading conform is :

 • met wat is aangegeven bij het binnenkomen
 • met de types afval die toegelaten worden op onze site

De chauffeur rijdt dan terug naar de weegbrug om zich opnieuw te laten wegen. Hij ondertekent zijn bon in het kantoor en krijgt zijn documenten terug.

 

Kalibers van gerecycleerd gebroken beton dat verkocht wordt in ons centrum :

0/10 – 0/20 – 0/80 – 20/60

(Het kan zijn dat een of ander kaliber niet meer in voorraad is, aarzel niet om ons te contacteren vooraleer u onze site komt bezoeken, zo bent u zeker.)

Tarifering : Per ton volgens het geldende tarief.

Leveringen : Forfait voor het transport (franco geleverd in oplegger 30t max. of 4-assige vrachtwagen 15t max.) naargelang de bestemming.

 

Comments are closed.