Uitleg controles, garanties, certificeringen

Wij zorgen voor controles, maar staan ook voor stiptheid en knowhow, alsook dagelijks eerste-keus grondstoffen. We zijn er dan ook altijd al trots op geweest dat wij u de kwaliteit van onze producten kunnen garanderen.

Kwaliteit is altijd één van onze prioriteiten geweest, aangezien het voornamelijk daarvan afhangt of u tevreden bent of niet.

Nivelles béton heeft nu al bijna vijftien jaar het BENOR-label bekomen voor de productie van kant-en-klaar beton, dat wil zeggen praktisch van in het begin van haar bestaan.

2015

Een beton met het BENOR-certificaat is een beton dat erkend is als zijnde conform met de Belgische norm NBN EN 206-1:2001 “de specificatie, karakteristieken, productie en conformiteit van beton” en de aanvulling daarop (NBN B15–001:2004).
Het wordt geproduceerd op basis van grondstoffen (cement, zand, grind,
toeslagstoffen), die zelf het merkteken dragen, in een centrale waarvan de werking en de productie streng en regelmatig gecontroleerd worden door een onafhankelijk organisme, en die beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen.

U zult een BENOR-beton gemakkelijk herkennen op de leveringsbon die u zal bezorgd worden en waarop het logo zal te zien zijn

Maar waar ook alle informatie verplicht aanwezig is betreffende de specificaties van de leveringen, waardoor aldus de traceerbaarheid van het product kan gegarandeerd worden

1° Informatie over het beton

 • De weerstandsklasse
 • De milieuklasse
 • De consistentieklasse
 • De Dmax
 • Afnamenr.
 • De geladen hoeveelheid
 • Het type cement
 • Het type granulaten
 • Het toepassingsgebied
 • De hoeveelheid weekmakers
 • De consistentie met de meting
 • De duur van de uitvoering
 • De eventuele toeslagstoffen
 • Het “BENOR”-logo
 • Alle informatie over de toevoegingen van water onder de verantwoordelijkheid van de centrale en van de klant, met de hoeveelheid in geval van toevoeging en de handtekening voor akkoord

2° Andere informatie

 • Het nr. van de bon (doorlopend)
 • De datum
 • Het uur van uitgifte van de bon
 • De naam van de klant
 • De naam en het adres van de bouwplaats
 • De naam van de chauffeur en/of het nr. van de mixerwagen

:

 

Comments are closed.